Reseinfo

Resevillkor

Generella villkor vid köp av resa

USA Tours generella villkor 

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan USA Tours (nedan kallat USA Tours eller researrangören) och kunden som köper en paketresa eller annan turisttjänst. Avtalet ingås och genomförs enligt paketreselagen i Danmark. Villkoren har utarbetats enligt riktlinjerna från den danska resebyråföreningen.

USA Tours är en del av Primo Tours A/S, som är teknisk arrangör av alla paketresor köpta från USA Tours. Paketresor omfattas av Resegarantifonden där Primo Tours har medlemsnummer 2187.

Vid en paketresa menas en kombination av minst två av följande segment, så länge de säljs paketerade samt att den samlade reslängden är över 24 h eller inkluderar övernattning:

  • Transport
  • Hotellbokningar/boende
  • Övriga servicetillägg som inte är direkt anknutna till transport eller resa, men som utgör en väsentlig del av paketresan.

Vid “övriga servicetillägg” menas tjänster som inte direkt knyter till transport eller boende, men som utgör en viktig del av paketresan (t.ex. biljett till sportsevent, koncert biljett, yogakurs, dykning, greefee i golf, skiduthyrning mm.) 

Även om olika tjänster köpta från USA Tours faktureras vid olika tillfälle, är alla segment en del av paketresan som omfattas av paketreselagen och resegarantifonden.

Vid försäljning av ett singel segment (t.ex. enbart flygbiljetter köpta eller enbart hotellvistelser köpta), agerar USA Tours endast som agent för flygbolaget, hotellet etc. i frågan. I detta fall omfattas kunden inte av paketreselagen eller resegarantifonden.

 

1. Ingående av avtal

Alla erbjudanden är baserade på dagspriser vilket USA Tours inte kan garantera. USA Tours är endast bunden av erbjudandet om de enskilda delarna av erbjudandet såsom flygbiljetter och hotell fortfarande är tillgängliga när kunden accepterar erbjudandet.

Ett avtal mellan kunden och USA Tours är bindande vid kundens accept av erbjudandet online via Min Resa eller skriftligt via e-post. Vid godkännande av resan förbinder sig kunden att betala hela resans pris, oavsett om resan blir inställd eller inte är genomförd.

Skulle USA Tours behöva göra ändringar i er resa när vi bokar den så hör ni från oss med detsamma. I ett sådant tillfälle kommer vi att göra allt vad vi kan för att ge er ett lika bra eller bättre alternativ än det överenskomna. Om alternativet inte är godkänt av er, har ni rätt att bryta avtalet.

 

2. Pris

I resan pris ingår de segment av erbjudandet som kunden har velat sätta ihop, samt den lagstadgad avgift till Rejsegarantifonden.

Generellt inkluderar det samlat priset skatter och avgifter, men exkluderar resortavgifter på hotellen. Dessa kan inte förbetalas och är därför inte en del av erbjudandet. Hotellfrukost, parkering och transport till och från flygplatsen ingår inte heller om inte annat har avtalats.

 

3. Betalning

Sista datum för betalning av handpenningen kommer att stå i Min Resa. Resans totala pris ska betalas senast 60 dagar före avresa, om inte annat har avtalats.

Om avtalet bryts, avseende hela eller delar av betalningen, har USA Tours rätt att beteckna resan som inställd och därför ställa in resan. I sådana fall har USA Tours rätt till betalning av det belopp som resenären skulle förlora, jfr reglerna i 6 §, om kunden avbokar resan på dagen före utebliven betalning.

 

4. Prisändringar efter ingående avtal

USA Tours kan fram till 20 dagar innan avresa höja det avtalade priset för resan som följd av ändringar av transportkostnader som skatter och avgifter för vissa tjänster som flygplats-, landnings- och startavgifter. 

USA Tours har valt att inte att höja det avtalade priset på grund av ändringar i valutakurser som använts vid beräknandet av det avtalade priset för resan.

 

5. Kundens möjlighet att ändra i reseplanen

Paketresor och övriga servicetillägg (köpta individuellt) kan ändras innan avresa mot en expeditionsavgift på 700 SEK per person, om ändringen är möjlig.

Tillägg, som t.ex. aktiviteter köpta på Min Resa betraktas inte som ändringar, och dessa kan därför göras utan expeditionsavgift ända fram till avresan, om tillägget är tillgänglig.  

USA Tours har inte rätt att ändra hos flygbolagen. Flygbiljetter kan därför aldrig ändras av kunden. Detta gäller både flygbiljetter som är köpta individuellt samt flygbiljetter som är en del av en paketresa.

OBS: Om USA Tours ändringsrätt hos tredjepart (hotell etc.) är mer restriktiv än vad som står ovan, kommer kundens ändringsrätt begränsas i samma omfång.

T.ex., om den begärda ändringen gäller ett icke-återbetalningsbart hotell, kommer USA Tours inte att kunna göra ändringen. USA Tours hjälper dig gärna att hitta ett annat hotell, men kunden står för de extra kostnaderna.

 

6. Kundens möjlighet att avboka resan

Kunden har möjlighet att avboka sin resa enligt villkoren nedan. För att avboka resan måste kunden skicka ett meddelande till USA Tours via e-post med namn och bokningsnummer. 

  • Vid avbeställning före restbetalingsdatum förlorar kunden sin handpenning*
  • Vid avbeställning efter restbetalingsdatum förlorar kunden hela resans pris

*Om USA Tours ångerrätt i förhållande till tredje part (t.ex. hotell, biluthyrningsföretag etc.) begränsas, kommer kundens ångerrätt att begränsas ytterligare i enlighet med detta.

USA Tours har ingen ångerrätt i förhållande till de flygbolag som används och flygbiljetter kan därför inte i något tillfälle avbeställas av kunden. Detta gäller både flygbiljetter köpta ensamma och flygbiljetter köpta som en del av en paketresa

Kunden kan avboka en paketresa utan att betala avgifter inom 14 dagar före avresan om oundvikliga och extraordinära omständigheter inträffar på resmålet eller i dess omedelbara närhet, som avgörnade påverkar leveransen av paketresan eller transporten av passagerare till destination.

För att kunden ska kunna avboka utan avgifter måste de oundvikliga och extraordinära omständigheter som är i frågan, utifrån en objektiv bedömning göra det omöjligt att resa säkert till resmålet, t.ex. på grund av vägledning eller uttalanden från UD, hälsomyndigheterna m.m.

Se mer på Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten.

Vid gratis avbokning har kunden rätt till full återbetalning av resans pris, men har inte rätt till ytterligare kompensation från researrangören.

Den kostnadsfria avbeställningsrätten gäller dock inte om kunden vid avtalets ingående kände till eller borde ha känt till omständigheter i fråga, eller omständigheterna i övrigt var allmänt känd.

Om kunden inte kan avboka kostnadsfritt enligt ovan gäller de allmänna avbokningsreglerna överst i pkt. 6.

 

7. USA Tours’ möjlighet att ändra och ställa in

Om USA Tours ställer in en paketresa eller om kunden inte önskar att delta på resan som följd av väsentliga ändringar på grund av orsaker utanför kundens kontroll, har kunden rätt att häva avtalet och få hela beloppet som redan är betalt för resan enligt avtalet återbetalat. Kunden har också möjligheten att delta i en annan resa så länge det är något USA Tours kan erbjuda utan förlust. Detta enligt pakkerejselovens § 16 (dansk lagstiftning).

Vid servicetillägg köpta separat agerar USA Tours endast som agent för använda flygbolag, hotell m.m. och är därför inte ansvariga för eventuella förseningar, ändringar, inställda avgångar eller liknande och kunden hänvisas därför att ta kontakt direkt med flygbolaget, hotellet etc.

Vid avgörnade ändringar eller avbokningar i resan kommer USA Tours att kontakta kunden så snart som möjligt via e-post och/eller telefon. Det är därför viktigt att kunden kontrollerar sin mail och telefon regelbundet. Detta gäller både före avresa och under resan.

 

8. Kundens ansvar

Kunden är från det att resedokumenten mottagits skyldig och ansvar att kontrollera att all information i dokumentet är korrekta. Det är viktigt att alla namn på biljetten är rättstavade, och att både för- och efternamn är fullständigt överens med de namn som står i passen. 

Du ska snarast kontakta oss om något inte är korrekt. Minsta fel kan nämligen medföra problem vid incheckningen på flygplatsen. 

Kunden är skyldig att kontrollera att erbjudandet, bokningsdokumenten och fakturan stämmer överens med den bokade resan. Det är kundens ansvar att kontrollera att alla detaljer i varje segment såsom hotell, rumstyper, sängar, bilmodeller, antal förare, upphämtningsplats, datum, tider m.m., är korrekt. 

Kunden ansvarar för alla ärenden som rör pass, visum, ESTA, eTA, hälsovillkor, vaccinationer etc. som måste uppfyllas för att resan ska kunna genomföras.

Alla barn måste ha ett eget pass för att resa in i USA. USA Tours rekommenderar att resenärens pass är giltigt i 6 månader efter hemresa, då detta kan vara ett krav bland annat i samband med kryssningar.

OBS: I samband med COVID-19 är det således kundens eget ansvar att ha skaffat erforderliga vaccinationsintyg, provsvar och liknande krav för inresa till destinationen i fråga.

Om en resa inte genomförs på grund av saknade resehandlingar, ogiltigt pass, saknade vaccinationsintyg eller saknas ESTA- eller eTA-godkännande kan kunden inte kräva återbetalning för de oanvända tjänsterna eller ersättning.

Detsamma gäller om kunden kommer för sent/ uteblir från en resa eller på annat sätt låter bli att utnyttja de tjänster som har bokats. 

 

9. Rese- och avbeställningsförsäkring

USA Tours rekommenderar att kunden tecknar ett avbokningsskydd samtidigt som resan beställs för att vara så bra täckt som möjligt i förhållande till den gällande resan. Försäkringen täcker vid sjukdom o.s.v. 

Avbeställningsförsäkring kan beställas genom USA Tours i samarbete med Gouda Reseförsäkring. Villkoren framgår av försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Observera att avbeställningsförsäkring måste köpas samma dag som du betalar depositionen.

Köp avbeställningsförsäkring

USA Tours rekommenderar att kunden också tecknar en reseförsäkring som täcker utgifter vid medicinsk behandling, personlig assistent/ ledsagare, ersättningsresa, stulet eller skadat bagage, försening av bagage, akut hemresa, evakuering m.m.

USA Tours samarbetar med Gouda som har marknadens bästa täckning för reseförsäkringar.

Köp Reseförsäkring (0-69 år)

Köp Seniorreseförsäkring (70+ år)

 

10. Flygtider i resedokumenten och på biljetten

De tider som framgår på biljetten och i resplanen är alltid lokala tider.
Efter att vi skickat ut flygbiljetter och resebevis kan det förekomma tidsändringar, och kunden ska därför alltid kontrollera aktuella avgångstider och platser. Det kan kunden göra på flygbolagets hemsida eller på Travelport ViewTrip.

 

11. Check-in tid/mödestid

Check-in tid framgår i resplanen. Det rekommenderas dock att kunden redan vid ankomst till flygplatsen på resmålet undersöker aktuella tider man bör vara på plats för vidare resa. För internationella resor är check-in alltid minimum 2 timmar innan avresa.

 

12. Sittplatser

Specifika sittplatser kan inte garanteras på flygen om inte annat avtalats eller kunden har betalat för det.

 

13. Bagageregler

På utlandsflyg ingår incheckat bagage om inget annat anges i erbjudandet.

På inrikesflyg ingår inte incheckat bagage om inte annat anges i erbjudandet.

 

14. Bagageförvaring

Förvaring av bagage i hotellets bagagerum är alltid på eget ansvar. Skadat eller förlorat bagage ersätts inte av USA Tours.

 

15. USA Tours’ ansvar

USA Tours ansvar för kunden är begränsat till de ersättningsbelopp som är fastställt i den internationella konventionen (som t.ex. Warsawa-konventionen rörande internationell lufttransport och Aten-konventionen rörande transport till havs med passagerare och deras bagage).
USA Tours är vid inget tillfälle ersättningsansvarig för misstag till följd av avbokningar, ändringar, felaktigheter osv. när:

  • Avbokning till följd av att antalet anmälda till en paketresa (gruppresa) är mindre än angivet minimum och skriftligt meddelande härom har ankommit kunden inom angiven tidsfrist.
  • Avbokningen eller felet beror på kundens egna omständigheter.
  • Avbokningen, bristen eller felet beror på en oberoende tredje part som inte kunde ha förutsetts vid ingående av avtal eller ha undvikits eller mildrats av USA Tours eller någon som USA Tours är ansvarig för.
  • Avbokningen, bristen eller felet beror på yttre omständigheter som USA Tours eller någon USA Tours är ansvarig för, inte med passande aktsamhet hade kunnat förutse vid ingående av avtal eller ha undgått eller mildrat.

Vid servicetillägg köpta individuellt agerar USA Tours endast som agent för de angivna flygbolaget, hotellet, o.s.v. USA Tours är därför inte ersättningsskyldig för förseningar, ändringar, avbokningar, brister, felaktigheter eller liknande och kunden hänvisas att skicka klagomål direkt till hotellet o.s.v.

COVID-19-tillägg: USA Tours påpekar att lagliga regler och/eller restriktioner relaterade till COVID-19 gäller för alla eller nästan alla destinationer. USA Tours har ingen skyldighet att ytterligare utveckla specifikt de regler som gäller.

Det är kundens ansvar att tillhandahålla relevant och giltig dokumentation enlighet destinationens riktlinjer. USA Tours kan inte stå för att validera kundens dokument.

USA Tours rekommenderar att kunden hittar mer information vid relevant källa, t.ex. på UD:s hemsida.

 

16. Reklamation

Upplever kunden felaktigheter eller att något saknas i paketresan är kunden förpliktigad att göra USA Tours, flygbolaget, hotellen o.s.v. uppmärksamma på detta så fort som möjligt. Upplyser kunden inte om felaktigheterna, eller om det som saknas, inom rimlig tid, frånfaller rätten att ställa krav gällande detta.

Om paketresan är felaktig och detta uppges i tid kan kunden, jfr paketresans § 22/23, kräva att USA Tours korrigerar felet, om det inte är omöjligt eller kommer att kosta USA Tours oproportionerligt mycket, med hänsyn till felets omfattningen. 

Avstyrs ett fel eller saknad inom rimlig tid utan omkostnader eller väsentlig nackdel för kunden, kan kunden inte kräva proportionerligt avdrag eller häva avtalet. Kan USA Tours inte rätta till misstaget har kunden rätt till ett förhållandemässigt korrekt avdrag på priset.

Påverkar misstaget resan väsentligt har kunden rätt att upphäva avtalet och få samtliga belopp i retur.

Om kunden upptäcker fel eller brister före eller under resan ska förfrågningar riktas till USA Tours så snart som möjligt via telefon och/eller mail.

Reklamationer som gäller servicetillägg köpta individuellt ska framföras direkt till det berörda flygbolaget, hotellet o.s.v. då USA Tours endast agerar agent för det angivna flygbolaget, hotellet o.s.v. och inte är ansvarig för misstag, avbokningar, ändringar etc.

 

17. Övriga villkor

USA Tours kan inte ansvara för eventuella tryckfel.

 

18. Rättstvister

Om en tvist inte kan lösas parterna emellan, kan kunden föra saken vidare till Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Alla rättstvister mot USA Tours behandlas av dansk rätt vid avdelningen i Köpenhamn.

 

Kontakta oss om du har några frågor angående våra villkor.

 

Uppdaterad 10 januari 2022