INFORMATION

Dataskyddspolicy

Så använder vi dina personuppgifter

Dataskyddspolicy

 

Behandling av personuppgifter - samtycke

Personuppgifter är all slags av information som på något sätt kan direkt eller indirekt  hänföras till dig. När du surfar och använder vår hemsida samlar vi in och bearbetar ett antal sådana uppgifter om dig. Det sker till exempel vid allmän tillgång till innehåll, om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar och undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typ av information: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats, samt vilka sidor du klickar på. I de fall som du själv uttryckligen samtycker till och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-mail, postadress och betalningsupplysningar. Det sker vanligen när du registrerar en använder eller vid ett köp. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Det kan du göra genom att använda länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på marketing@usatours.dk och meddela att du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev och erbjudanden.

Om du har kryssat i rutan "ja, jag ger mitt samtycke till att ni kan kontakta mig via e-post med nyhetsbrev eller erbjudanden", behandlar vi din e-postadress och uppgifter om dina köp hos oss tills det inte längre är relevant. I praktiken innebär det tills du meddelar oss att du inte längre önskar motta e-post från oss.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra antingen via länken längst ner i e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på marketing@usatours.dk och meddela att du inte längre önskar få våra nyhetsbrev och erbjudanden.

 

Datasäkerhet 

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter med i syfte att genomföra ett köp eller med bakgrund baserat på ditt samtycke, vill vi alltid göra det ansvarsfullt, säkert, konfidentiellt och enligt gällande lagar och regler, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer endast att användas för den sak som den samlats in för och inget annat. Och raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant.

Vi använder tredje part (pl.) för att behandla din betalningsinformation (NETS) och för att hantera dina köp (Dolphin, Galileo, ePay, Hotel Banks etc.). Vi har ingått i avtal om databehandling med de parter som behandlar din data, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler för skydd av dina personuppgifter.

 

Så använder vi dina personuppgifter - uppfyllelse av kontrakt 

I samband med ett köp av resa på USATours.se har du delat med dig av dina personuppgifter. Speciellt: namn, adress, e-mail. telefonnummer, betalningsuppgifter. Den här personliga informationen är nödvändig för att vi ska kunna genomföra ditt köp och uppfylla svensk lag. USA Tours följer god sed i resebranschen. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs. Det beror på att vi är skyldiga att föra ett bokföringsregister. Informationen raderas när den inte längre relevant eller uppfyllt sitt syfte.

 

Information, ämne, ändring, data portabilitet og radering

Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilken av din personliga information som vi har. Detta kan göras genom att kontakta:

USA Tours

Primo Tours A/S
CVR-nr. 32479081 
Vesterbrogade 149, Bygning 4, 1.th
1620 København V
Tlf.: 00 45 30 872 872
E-post: marketing@usatours.dk

Du kan också kontakta vår rådgivare för dataskydd direkt på

Mette Prejler 
Vesterbrogade 149, Bygning 4, 1.th
1620 København V
E-post: mp@usatours.dk

Om det förekommer fel i eller finns felaktig information kan du alltid be om att få den korrigerad/rättad. Precis som du har rätt att ha informationen i ett vanligt format (dataportabilitet). Om du önskar ändringar eller dataportabilitet är du välkommen att skriva till oss på ovanstående e-postadress. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress. Din information (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till dess behandling för mottagande av erbjudanden) kommer att raderas 6 månader efter att du har mottagit ditt föremål.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke för behandling av din e-postadress (så att vi kan skicka vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden) kan du göra det när som helst genom att klicka på en länk i det enskilda nyhetsbrevet. Om du anser att USA Tours behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datatilsynet, på Borgergade 28.5., 1300 Köpenhamn, telefon 33 19 32 00 e-post: dt@datatilsynet.dk.