BESTÄLL OFFERT
08-12454845

INFO / RESEVILLKOR

Här hittar du all viktig och praktisk information

INFO / RESEVILLKOR

Viktig information

Praktisk information

Inresa till Kanada

Från d. 15 mars 2016 skall man ha inresetillstånd innan man kan resa in i Kanada.

Kanadas inresetillstånd heter ETA ( Electronic Travel Authorization ) och den är Kanadas svar på den Amerikanska ESTA och påminner därför mycket om den.

* Man söker om en ETA godkännelse här

KOM IHÅG, ditt pass skall vara giltigt under hela er vistelse i Kanada

VIKTIGT: Reser man till USA via en mellanlandning i Kanada skall man även besitta en godkänd ETA och självklart även en ESTA.

En ETA kostar 7 CAD och är giltig i 5 år, däremot är en ESTA enbart giltig i 2 år. Man skall alltid ansöka om ett nytt ETA godkännande om man skaffar nytt pass.

Det tar få minuter att ansöka om inresetillstånd och godkännandet bör heller inte ta mer än ett par minuter.

Efter godkännandet skall din ETA skrivas ut, precis som era resedokument, då dessa skall framvisas vid ankomst till Kanada.

Kontakta oss om ni har beställt en resa och är i tvivel om inrese proceduren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.